Revision

Revisorhjælp - Revision, udvidet gennemgang eller review - det styrker tilliden

Vi udfører revision, udvidet gennemgang eller review for virksomheder, selskaber og andelsbolig- og ejerforeninger, der vil styrke tilliden til regnskabet både internt og hos banken, kunder, samarbejdspartnere eller myndigheder. Ved revisionen opnår vi et godt kendskab til din virksomhed – det kan bidrage til optimering af processerne eller rådgivning omkring hensigtsmæssige interne kontroller. Se hvordan vi kan hjælpe med revision, udvidet gennemgang eller review.

KvalitetsRevision tilbyder revisorhjælp revision, udvidet gennemgang eller review af det årlige regnskab til små og mellemstore ejerdrevne virksomheder samt ejer- eller andelsboligforeninger, fonde eller øvrige foreninger. Desuden afgiver vi erklæringer når banken ønsker et revisorpåtegnet budget, når der skal ansøges om nye vognmandstilladelser, når din enkeltmandsvirksomhed skal omdannes til et ApS eller A/S eller når en revisorerklæring kræves i øvrigt. Vi tilbyder også rådgivning og bogholderi-, moms- og regnskabsmæssig assistance.

KvalitetsRevision er et godkendt revisionspartnerselskab. Vi kan derfor tilbyde erklæringer med sikkerhed og vi er underlagt myndighedernes lovpligtige kvalitetskontrol – dette er din sikkerhed for at vi lever op til branchens højeste standarder.

For mange mindre selskaber samt enkeltmandsvirksomheder er det muligt både at tilvælge eller fravælge revision. Der er alternativer i form af udvidet gennemgang eller review. Vi rådgiver gerne omkring hvilken løsning din virksomhed kan drage fordel af, så du opnår optimale vilkår kombineret med lave omkostninger.

Fravalg af revision kan virke tillokkende for at holde omkostningerne nede. En revisionspåtegning på årsregnskabet kan dog være en god investering, da det kan give dig bedre vilkår i banken og samtidig styrke tilliden hos kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, når du ønsker tilbud på revision, udvidet gennemgang eller review. Som ny kunde får du et gratis og uforpligtende møde i Næstved - det er en god begyndelse på samarbejdet, når du søger revisorhjælp.

Revision, udvidet gennemgang eller review
Skal virksomheden vælge at lade årsregnskabet omfatte af revision, udvidet gennemgang eller review? Svaret afhænger af virksomhedens konkrete situation.

Forskellen på de 3 påtegningstyper fra revisor er et spørgsmål om den grad af sikkerhed revisor udtrykker om årsregnskabet.

Review, udvidet gennemgang eller revision

Ved en revision efterprøver revisor transaktioner og dispositioner og vi foretager stikprøvevis gennemgang af dine bilag – en revision giver højeste grad af sikkerhed. Udvidet gennemgang baserer sig på samme handlinger som udføres ved et review, dog udføres yderligere visse obligatoriske handlinger. 

Ved et review baserer revisor sin overbevisning på baggrund af forespørgsler og analyse, hvilket alt andet lige giver en lavere grad af sikkerhed. Udvidet gennemgang er et forholdsvist nyt produkt, der er et fornuftigt alternativt til en egentlig revision – særligt for mindre virksomheder. 

Optimering af virksomhedens processer og interne kontroller
Når revisionen udføres opnår KvalitetsRevision et godt kendskab til din virksomhed. Dette kendskab kan vi – kombineret med vores mangeårige erfaring – anvende til at rådgive om optimering af virksomhedens processer samt optimering af interne kontroller i virksomheden. Særligt for mellemstore virksomheder kan etablering af interne kontroller være hensigtsmæssigt, da ejeren eller ledelsen ikke kan involvere sig dybdegående i alle transaktioner og dispositioner.

Effektive interne kontroller sikrer at ejeren og ledelsen fortsat kan have tillid til regnskabet i virksomheden.

En revisorpåtegning skaber tillid og kan give bedre vilkår
Regnskabslovgivningen og skattelovgivningen stiller store krav. Fejl i regnskabet svækker regnskabsbrugers tillid – det kan være banken, det kan være SKAT eller andre myndigheder og interessenter. Ved at tilføre regnskabet en revisorpåtegning står KvalitetsRevision inde for – ud fra anerkendte metoder – at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet.

Det giver regnskabsbrugeren tillid og det kan medføre bedre vilkår i eksempelvis banken, da din virksomhed kan opnå en bedre kreditvurdering.

VIDSTE DU

"at en erklæring på årsregnskabet med højere grad af sikkerhed fra revisor, kan give dig bedre vilkår i banken”

Book et gratis uforpligtende møde

Kontakt os og book et gratis og uforpligtende møde med professionelle revisorer i KvalitetsRevision. Vi glæder os til at høre fra dig, uanset om du er iværksætter eller driver en veletableret virksomhed.

Webdesign og udvikling / SYNERGI